sunnuntai 25. lokakuuta 2015

ASTEVAIHTELU VERBEISSÄ, suomi 3


Verbityyppi 1

LEIKK
minä leikin
sinä leikit
hän leikkii


me leikimme
te leikitte
he leikkivät


HYPP
minä hypin
sinä hypit
hän hyppii


me hypimme
te hypitte
he hyppivät


KÄYTTÄÄ
minä käytän
sinä käytät
hän käyttää


me käytämme
te käytätte
he käyttävät


KULKEA

minä kuljen
sinä kuljet
hän kulkee

me kuljemme
te kuljette
he kulkevatVerbityypit 3 ja 4

Verbityypeissä 3 ja 4 astevaihtelu tapahtuu toisin päin.

KUUNNELLA
minä kuuntelen
sinä kuuntelet
hän kuuntelee

me kuuntelemme
te kuuntelette
he kuuntelevat


RIIDELLÄ

minä riitelen
sinä riitelet
hän riitelee

me riitelemme
te riitelette
he riitelevät


MITATA
minä mittaan
sinä mittaat
hän mittaa

me mittaamme
te mittaatte
he mittaavat


KAMMATA

minä kampaan
sinä kampaat
hän kampaa

me kampaamme
te kampaatte
he kampaavat


KUUNTELE MUSIIKKIA

Tyttö kampaa märkää tukkaaVerbityyppi 6

Myös verbityypissä 6 tulee joskus astevaihtelu.

PAETA

minä pakenen
sinä pakenet
hän pakenee

me pakenemme
te pakenette
he pakenevat

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti