maanantai 17. elokuuta 2015

Lisää tehtäviä

ja mukavaa viikon alkua!


Ja-/jä-johtimella voi tehdä tekijää ilmaisevia substantiiveja. Ja/jä-substantiivit muodostetaan liittämällä ja- tai jä-johdin verbin monikon 3. persoonan vartaloon.
Jos verbin vartalo päättyy e:hen, e muuttuu johtimen edellä i:ksi.

hitsata:              hitsaa/vat         + -ja           > hitsaaja
kirjoittaa:          kirjoitta/vat     +
-ja           > kirjoittaja
myydä:              myy/vät            +
-jä           > myyjä
opettaa:            opetta/vat        +
-ja           > opettaja
piirtää:               piirtä/vät          +
-jä           > piirtäjä
toimia:               toimi/vat          +
-ja           > toimija


Vartalon lopun e > i
lukea:                 luke/vat            + -ja           > lukija
opiskella:          opiskele/vat    + -
ja           > opiskelija
urheilla:            urheile/vat       + -ja           > urheilija

Tehtävä 1.
Kirjoita viivalle ja/jä-substantiivi.
kannattaa ___________________________
hieroa ______________________________
päättää _____________________________
kuluttaa ____________________________
hiihtää
 _____________________________
kuljettaa ____________________________
kääntää _____________________________
juontaa
_____________________________

Tehtävä 2.
Vastaa kysymyksiin. Käytä ja/jä-substantiivia. Sanaa täytyy taivuttaa tai tehdä monikko!

1.    Ketkä kannustavat omaa joukkuetta urheilukilpailuissa?
___________________________________

2.    Ketkä käsittelevät lihaksia käsillään?

___________________________________

3.    Kuka puhuu ohjelmanumeron välissä?

___________________________________

4.    Kuka istuu ohjauspyörän takana?

___________________________________

5.    Mitä kansanedustajat ovat?

___________________________________

6.    Keille tavaroita markkinoidaan?

___________________________________

7.    Keillä on sukset ja sauvat?

___________________________________

8.    Keiden ammatti on kääntää tekstejä toiselle kielelle?

___________________________________

Mo/mö-johtimella voi tehdä substantiiveja, joka ilmaisevat

toiminnan tai tapahtumisen paikan, usein työpaikan nimen.

Mo/mö-substantiivit tehdään liittämällä mo- tai mö-johdin verbin monikon 3. persoonan vartaloon.
Jos verbin lopussa on oa-yhtymä, se muuttuu oo:ksi johtimen edellä.
Joskus johdin on muodossa imo/imö, ja vartalon lopusta katoaa vokaali.

huoltaa:            huolta/vat        + -mo        > huoltamo
korjata:              korjaa/vat        +
-mo        > korjaamo
kutoa:                kuto/vat            +
-mo        > kutomo
leipoa:               leipo/vat           +
-mo        > leipomo
maalata:           maalaa/vat      +
-mo        > maalaamo
pakata:              pakkaa/vat      + -mo        > pakkaamo
Tehtävä 1.
Kirjoita viivalle mo/mö-substantiivi.
matkustaa ___________________________
näyttää _____________________________
ohjata
______________________________
katsoa _____________________________
kammata ___________________________
herätä _____________________________


Tehtävä 2.
Vastaa kysymyksiin. Käytä mo/mö-substantiivia. Sanaa täytyy taivuttaa!
1. Missä matkustajat istuvat lentokoneessa?____________________
2. Missä lentokapteeni istuu? _________________________
3. Missä ammattilainen leikkaa ja värjää hiuksia?
_____________________________________
4. Missä yleisö istuu esitysten aikana?_________________________
5. Millä näyttelijät esiintyvät? _______________________________
6. Mihin potilaat viedään leikkauksen jälkeen?
____________________________________________________


 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti