torstai 10. syyskuuta 2015

SUOMI 6 torstaina 10.9.

Tänään harjoittelemme monikon partitiivia.

Kuuntele Anssi Kelan biisi "1972". Laulussa on paljon monikon partitiiveja. Mitä ammatteja kuulet?

Anssi Kela 1972
MITÄ? KEITÄ? (partitiivi)

1. sanan yksikkövartalo + i + -a / -ä
kun sanan yksikkövartalon LOPUSSA on YKSI VOKAALI

katto   kato-   katto-   kattoja

tyttö   tytö-   tyttö-   tyttöjä

katu   kadu-   katu-   katuja

kuva   kuva-   kuva-  kuvia

kirja   kirja-   kirja-  kirjoja

o, u, y, ö eivät mene pois!

i > j kahden vokaalin välissä!


2. sanan yksikkövartalo + i + -ta, -tä
kun sanan yksikkövartalon lopussa on kaksi vokaalia

maa   maa-   maita

työ   työ-   töitä

huone  huonee-   huoneita

vaate   vaattee-   vaatteita


3. sanan yksikkövartalo + i + -a/-ä
kun kolmitavuisen sanan lopussa on a tai ä

opettaja   opettaja-   opettajia

kääntäjä   kääntäjä-   kääntäjiä

ohjelma   ohjelma-   ohjelmia

mukava   mukava-   mukavia

ahkera     ahkera-      ahkeria

-aja / -äjä!

adjektiivit!


4. sanan yksikkövartalo + -oi/-öi + -a/-ä
kun kolmitavuisen sanan lopussa on -ija, -ia, -na (substantiivi), -la (substantiivi), -ra (substantiivi), -kka, -ea, -eä

opiskelija   opiskelija-   opiskelijoita

tarjoilija     tarjoilija-      tarjoilijoita

asia           asia-              asioita

ikkuna      ikkuna-          ikkunoita

tavara       tavara-           tavaroita

lusikka     lusika-           lusikoita
(kuva: MorgueFILE free)


5. sanan yksikkövartalo + i + -a/-ä tai -ta/-tä
kun kolmitavuisen sanan lopussa on -li, -lo, -lö, -no, -ri, -ro

hotelli      hotelli-         hotelleja

seteli        seteli-          setelejä / seteleitä

henkilö     henkilö-       henkilöjä / henkilöitä

lääkäri      lääkäri-        lääkärejä / lääkäreitä

insinööri   insinööri-     insinöörejä                       kaksi vokaalia + ri!

numero   numero-        numeroja / numeroita


6. sanan yksikkövartalo + -i + -ta/tä tai -a/-ä
kun kolmitavuisen sanan lopussa on -kko tai -kkö

laatikko     laatiko-      laatikoita / laatikkoja

monikko    moniko-    monikoita / monikkoja

päällikkö   päällikö-    päälliköitä / päällikköjä 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti